Så här används sensortekniken

• En hantverkare skickar en signal till sin bil som rapporterar vilka verktyg som finns på plats i bilen och vilka som saknas. Systemet utvecklas av Ford Motor Company och rfid-företaget Thingmagic.

• Ett chip i mobiltelefonen kan ersätta alla dina kort i plånboken. Du håller upp mobilen mot en läsare på till exempel en dörr, en bankomat eller i en tunnelbanespärr i stället för att dra ett kort. Systemet utvecklas av Ericsson och Telcred.

• Ett smart nätverk i hem- eller kontorsmiljö mäter och reglerar ljus, temperatur och energiförbrukning efter användarens önskemål genom att till exempel automatiskt stänga av fläktar om det blir för kallt. Systemet utvecklas av bland annat Sust.

50 miljarder sensorförsedda processorer, hopkopplade i ett trådlöst nätverk. Det är Adam Dunkels vision till år 2020. Nu släpper han en manual i ämnet.

Verklighetens internet. Så skulle Adam Dunkels målsättning kunna beskrivas, och utvecklingen är redan i gång.

Under SICS 25-årsjubileum i onsdags redovisade han hur långt vi redan har kommit.
– Vi står inför en digital revolution. Idén med smarta städer börjar bli stor, säger Adam Dunkels.

Han syftar på bland annat San Fransisco i USA, där företaget Streetline experimenterar med ett sensornätverk som ska lösa parkeringsproblemen.

En mängd solcellsdrivna sensorer, omsorgsfullt placerade i asfalten, skickar och tar emot information i real-tid om var det finns lediga parkeringsplatser.
– När man slipper köra runt och leta plats sparar man både tid, energi och mänskligt lidande.
Streetline är bara ett exempel på hur verklighetens internet kan användas. Uppskattningsvis kommer tekniken att användas i ett nätverk som är 1 000 gånger större än internet år 2020, med runt 50 miljarder hopkopplade enheter.

Adam Dunkels ligger bakom UIP, ett pyttelitet, energisnålt program som används för att koppla upp små processorer i nätverk. Källkoden till programmet är öppen, vilket innebär att alla som vill får använda den.

Adam Dunkels menar att öppenheten är en nödvändighet för att tekniken ska få det genomslag han hoppas på.
– Vi bygger ett operativsystem för hela världen. Om vi ska lyckas måste vi ta vara på all den kompetens som redan finns runt om i världen, säger han.

I juli släpps boken ”Interconnecting smart objects with IP” av Adam Dunkels och Jean-Philippe Vasseur.