Att dumpstra kan vara olagligt om man bryter sig in i en container eller på inhägnat område.