Hans biologiska mamma i Indien var tolv år när hon fick Patric. Tre månader senare blev han adopterad av sina föräldrar i Sverige.

Nu vill han själv bli pappa. Helst genom adoption.

–  Jag visste rätt tidigt att jag ville adoptera. Dels har det nog att göra med att jag själv är adopterad av mina fantastiska föräldrar, men jag har också sett överfulla barnhem. Jag tycker att inget barn ska behöva växa upp på ett barnhem, säger han.

►LÄS MER: Adoption ska inte vara en klassfråga

Han tycker att det är synd att adoption ofta ses som ett sista alternativ hos potentiella föräldrar.

–  Man tittar på provrörsbefruktning, insemination och surrogat – och så kommer adoption någonstans på slutet. Jag kan tycka att det borde vara tvärtom.

Det finns ingen statistik kring hur många potentiella föräldrar som innan adoptionsprocessen har försökt få barn på andra sätt. Men enligt Lovisa Kim som är socionom på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är det vanligt.

–  Det är vår erfarenhet att många som adopterar har gått igenom många försök med assisterad befruktning innan, säger hon.

Antalet internationella adoptioner till Sverige har minskat dramatiskt de senaste tio åren.

Det beror bland annat på en förbättrad situation i samarbetsländerna, enligt Lovisa Kim.

– Många av länderna har fått bättre förutsättningar att antingen stödja familjer så att de kan behålla sina barn eller att hitta andra familjer inom landet.

►LÄS MER: Par fick inte adoptera på grund av sina katter

I dag är Patric godkänd av svenska myndigheter för att få adoptera. Men samarbetsländernas krav på adoptivföräldrar kan göra det svårt för honom att få ett barn som ensamstående.

Han tycker att det har diskuterats för lite om adoption i Sverige.

–  Vi måste lyfta den här frågan på dagordningen, och se till att man börjar se det som ett alternativ. Då tror jag att man kommer tvingas förenkla de administrativa processerna bakom en adoption och tillsammans med givarländerna hitta former som gör att färre barn ska behöva växa upp på ett barnhem.

Så kan en adoption gå till i korthet

1. Anmäl dig hos en auktoriserad adoptionsorganisation, till exempel Adoptionscentrum.

2. Prata med kommunen och få ett medgivande för adoption.

3. Ställ dig i kö till landet du valt.

4. Betala halva adoptionsavgiften till adoptionsorganisationen. En adoption från Kina beräknas kosta 229 000 kronor totalt.

5. Om du blir utsedd som förälder får du beskedet via telefon. Betala in resten av adoptionsavgiften.

6. Res till barnets ursprungsland.

7. Grattis och välkommen hem!

Källa: Adoptionscentrum