Gör karriär i medlemssektorn

Få in foten

Du kan jobba som tjänsteman, förtroendevald eller konsult/  expert inom medlemssektorn, men för att få in en fot till dessa jobb krävs i de allra flesta fall erfarenhet av föreningsarbete eller engagemang på lokal nivå först. Så börja där. Ideellt arbete ses som en stor merit.

Lär känna spelreglerna

F ör att ta sig vidare till mer utmanande jobb behöver du vara extremt lyhörd för det större sammanhanget, inte bara utföra arbetet som står i arbetsbeskrivningen. Öva upp din fingertoppskänsla för hur beslut fattas, vilka beslutsvägarna är och hur du stärker relationerna med både medlemmar och förtroendevalda.

Var proaktiv

Träna upp din förmåga att identifiera nya projekt som innebär att organisationen kan synas och höras mer, eller få fler medlemmar eller göra större skillnad. Om du hittar sätt att hitta nya sätt att stötta verksamhetens ändamål ligger karriärvägarna öppna.

Du som har starka värderingar och vill ha en spännande utveckling på jobbet kan göra som Anna Rohlin Larsson: Göra karriär i medlemssektorn. Men var beredd på andra spelregler.

Medlemssektorn spänner över motions-, frilufts- och idrottsrörelserna, fackförbunden, studieförbunden, bistånds- och miljöorganisationer och bostadsrättsföreningar i alla storlekar.

– En karriär inom medlemssektorn passar den som har starka värderingar och kan ta den speciella, dynamiska rollen att vara medlemmarnas förlängda arm, säger Angeli Sjöström, medförfattare till boken ”Medlemsmodellen – att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar”, samhällsentreprenör och  grundare till Medlemsutveckling.se.

Anna Rohlin Larsson, som jobbar som projektledare på fackförbundet Jusek, vet precis vad den ”speciella dynamiska rollen” handlar om:

– Det är ett annat sätt att tänka som tar ett tag att komma in i. Allt vi gör måste vara motiverat utifrån perspektivet att det ska gynna våra medlemmar. Budgeten är ofta väldigt begränsad, så det kräver att vi hela tiden söker kreativa lösningar.

Medlemmarna är både ens kunder och – i förlängningen – även ens chefer.

– Jag och mina kolleger drivs både av förbundets grundidé och vill göra bra saker för våra medlemmar baserat på vad fullmäktige har beslutat.