Inspirera till färre möten på ditt jobb

Sluta boka möten i förväg

Innan du planerar in ett möte i nästa vecka eller nästa månad, ställ dig frågan: ”Varför kan vi inte ta det här med en gång?” På så sätt slipper du att låsa upp agendorna för dig själv och andra.

Utnyttja korridoren

När du har en fråga som verkligen behöver diskuteras, ta den diskussionen direkt, eller nästa gång du stöter på personen i fråga i korridoren. Behöver någon mer vara med, ryck tag i den personen också. Om ni bojkottar möten blir personer tillgängliga.

Avkräv resultat

Om du gång på gång blir indragen i möten som inte leder till något konkret, ta upp hur mycket tid det tar från annat du behöver få gjort och att du blir frustrerad och att denna negativa energi smittar av sig även utanför konferensrummet och drar ner effektiviteten även där.

– Ja, ett informationsmöte i veckan har vi. Där vi berättar vad som hänt och vad som komma skall. Annars tar vi frågorna när de kommer, säger Ludvig Friberger.

Han är grundare av Carpet Vista i Malmö, som med sina 27 medarbetare omsätter ungefär 100 miljoner om året på att sälja mattor online. Så jo. Business kan gå bra även utan möten. Eller kanske tack vare det. Ludvigs grundattityd är att ingen gillar att bli uppbunden i möten, och att väsentligt mindre blir gjort på dagen om man sitter mycket i möten.

-- Möten skapar också lätt en trötthet i organisationen. Om man har en fråga som man behöver diskutera är det bättre att söka upp personerna som det berör och ta tag i frågan direkt, kort och snabbt. Om kollegan är upptagen är det okej att säga ”Jag behöver avsluta detta först, men vi kan prata om detta om en timme? Eller står något stilla i väntan på mig? I så fall tar vi det nu.”

Varför bojkottar inte fler företag möten? Cornelia Eneroth, specialicerad på att hjälpa organisationer att förändra sin möteskultur, säger:

-- Utmaningen är att våga ifrågasätta, stanna upp och ställa sig frågan: ”Vad skulle det innebära om vi halverade vår mötestid?”. Där finns en rädsla. För en genomgripande förändring krävs att man skapar en samsyn kring nya mötesvanor, sätter upp nya kriterier för möten och se till att de följs. kristian borglund