Fler drivkrafter till eget företagande

Självförverkligande

Att vara företagare i dag är något personligt och handlar om att ta sin egen väg snarare än att följa i någon annans fotspår. Att förverkliga sin affärsidé kommer först på fjärde plats bland de mest vanliga drivkrafterna, medan tjäna mer pengar hamnar på sjunde. 

Stolthet

Drygt sju av tio företagare känner sig stolta när de berättar för andra att de driver företag, och lika många upplever att folk reagerar positivt när de får höra om deras karriärval. Att vara företagare är en stark identitetsbärare.

Frihet

För företagare mitt i karriären är friheten över den egna tiden mest motiverande. För yngre handlar det mer om friheten att få jobba med sin passion. För äldre över 55 är möjligheten att kunna jobba efter pensionen något som lockar hos många.

Drivkrafterna bland många av dagens företagare kan sammanfattas med ordet frihet, och 74 procent uppger att de känner sig stolta för att de är företagare. Den som kan säga ”jag driver eget” möts oftare med beundran än tidigare.

– På 80-talet blev många företagare snarare sedda som skurkar, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna, som med rapporten ”Det nya företagandet” beskriver förändringarna i det svenska företagandet.

– I dag anser man inte längre att man måste vara en speciell sorts människa för att bli företagare. Det handlar i dag mer om att våga.

Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn vågade. De har valt att starta en juristbyrå där deras spåkkunskaper och kulturella rötter i Irak respektive Iran tas tillvara.

– Våra bakgrunder hjälper oss att få förtroenden och skapa personligare möten. För oss är det oerhört viktigt att klienten verkligen förstår sitt ärende. 

Deras personliga drivkrafter i företagandet skiljer sig något åt:

– För min del handlar det om att vara kvinna över mitt eget liv, att få bestämma hur min arbetssituation och mitt liv ska se ut, säger Nadja Hatem.

– För mig handlar det om att få bygga upp något själv, att skapa något större, säger Anuta Sjunghamn.