Så får du lättare ja till din projektidé

Du måste brinna för idén

Om det inte syns utåt att du tror på idén fullt ut och brinner för att förverkliga den, blir det svårt att få gehör från chefen eller få ledningen att satsa. Ett tecken på att du verkligen brinner är att du tänker på den på kvällarna och att du har haft idén länge utan att lågan slocknat.

Skapa bred förankring

Plantera frön som kan gro hos dina kolleger och chefer. Säg olika varianter av: ”Skulle det inte vara bra om det gick att ___?” Du kommer då att upptäcka vilka som tycker att idén i grunden är bra. Börja bolla med dem lite mer konkret om hur det skulle kunna gå till.

 

Ta fram ett starkt förslag

Tänk igenom argumentationen väl. Vad får företaget ut av det? Fokusera på sakliga argument. Ta fram fakta  som underbygger argumentationen. Sätt dig ner med en kollega som du litar på som får agera vd och ställa de där riktigt kluriga frågorna? Då får du fram bättre argument.

Ett sätt att göra ditt jobb roligare är ta initiativ till ett internprojekt. Ta hand om idéerna du har burit på länge. Patrik Bergman tog ett initiativ som ledde till nya karriärvägar.

Kanske har du en längtan efter att utvecklas i ditt jobb – och upptäcka något nytt?

I så fall kan ett internprojekt vara nyckeln. 

Ett projekt som inte finns i dag, men som du tar initiativ till, och som både du själv och företaget har glädje av.

Patrik Bergman jobbade på marknadsavdelningen på företaget Axis, ett internationellt företag med 650 anställda i Lund som utvecklar och marknadsför bevakningskameror. 

Han tog ett initiativ som skulle leda till nya karriärvägar.

– Bara i fjol nyanställdes 200 personer globalt, så jag tyckte att en webbaserad introduktion av företaget behövdes utöver de redan befintliga fysiska träffarna.

Han fick gehör för idén – och ledningen lät honom leda projektet. 

Patrik fick tid att ägna sig åt projektet. Han jobbade nära HR-avdelningen och gjorde bland annat videointervjuer med både ledning och medarbetare runt om i företaget som fick svara på frågorna: ”Hur uttrycks Axis kultur i ditt jobb?” och ”Om du hade ett tips till en nyanställd, vad skulle det vara?”

– Jag rekryterades till en avdelning i företaget som heter E-business. Det var inte alls mina tankar, men när jag pratade med så många under projektet föddes nya idéer. Nu är jag den globala redaktören för vårt intranät.