Tips för dig som är introvert

Första intrycket 

Kom ihåg att introversion inte är ett problem i sig, och att -intelligens och ihärdighet är mer avgörande för karriären. Men du riskerar att bli underskattad i ett första möte. 

Agera utåtriktat

Vill du uppfattas som kompetent redan vid första mötet
bör du därför agera utåtriktat även om du inte är det av naturen-.

Pitcha dig själv

Tänk ut initierade frågor om -bolagen och förbered en pitch om dig själv med relevanta kopplingar till bolagets verksamhet. Och bestäm dig för att leverera den snyggt. 

Vid ett första möte är det inte de smartaste som premieras, utan de som är mest utåtriktade och självsäkra. Det visar en studie som testleverantören Cut-e gjorde i samband med senaste Trainee­dagen, en konferens som sammanför studenter och företag. 

Innan konferensen fick studenterna göra psyko­metriska test, bland annat för personlighet och logik, det vill säga intelligens. Före­tagen fick inte se test­resultaten, men angav i ­slutet av dagen vilka studenter de var mest intresserade av. 

Det visade sig att kandidater som rankat högt på social självsäkerhet, ledning, och resultatorientering hade tre gånger större chans att bli utvalda av företagen än de som inte gjorde det. Personlighetsdraget efter­tänksam hade ett negativt samband med att bli utvald, medan logisk förmåga, det vill säga intelligens, inte gjorde någon skillnad. 

– Vi kan alltså inte förvänta oss att vår intelligens eller andra viktiga egenskaper ska lysa igenom vid första mötet eller jobb­intervjun. Om du är introvert, det vill säga eftertänksam och inte så spontan, bör du därför förbereda dig så att du kan agera mer ­utåtriktat, konstaterar ­Henric Bruvik, psykolog på Cut-e.