Så tar du dig ur bekvämlighetszonen

Involvera vänner/kolleger

Det bästa är om ni är några stycken som vill utvecklas och gå utanför era bekvämlighetszoner.
Spelet kan handla om att våga ta mer plats på möten, våga
föreläsa, göra det som krävs
för att få höjd lön om sex
månader.

Poängsätt utmaningar

Ge varandra små utmaningar som blir små steg på vägen. Så om höjd lön är målet om 6 månader, så kan den första utmaningen handla om att boka tid med chefen för ett snack om vad som krävs för att få det. Ge varje uppdrag poäng baserat på hur utmanande uppdraget är.

Ge varandra belöningar

Det kan vara mer motiverande att lyckas med utmaningarna om det väntar en belöning så fort man kommer upp i ett visst antal poäng. Eller varför inte tävla. Vem blir först klar med
sina tre första utmaningar?
Vilket pris ska den få?

Källa:  Maja Dahlin Lundbergh, Invivoplay

Att sitta fast i gamla hjulspår på jobbet kan dränera vem som helst på energi.

– Ibland behövs en knuff i baken att göra nya saker, gärna i form av en utmaning som ligger lite utanför ens bekvämlighetszon, säger Maja Dahlin Lundbergh, beteendevetare och specialiserad inom positiv psykologi.

Tillsammans med unga entreprenörssyskonen Tina Pulko och hennes bror Miha uppmuntrar hon människor att förnya sig själva med hjälp av just utmaningar. 

De har även egenutvecklad mobilapp och webbapplikation, Invivoplay, som handlar om just det.

– Genom att sluta göra som man alltid brukar göra kommer man vidare med sig själv och sin karriär. Ju större steg man tar ur sin bekvämlighetszon, desto större vinst finns att hämta.

Här ger Maja Dahlin Lundbergh tips om hur du tar dig utanför din bekvämlighetzon i höst med hjälp av utmaningar.

– Det är roligare och mer stimulerande att gå till handling om du upplever att du ska utföra vissa
uppdrag i ett spel snarare än att bocka av saker på en att-göra-lista.