3 saker att se upp med i social business

Ironi

En indier kom med en idé i ett projekt, varpå kollegan i Sverige sa: ”Bra – och du är klar med den redan i morgon va?” Det var sagt med ironi, men indiern tog det bokstavligt och jobbade och slet hela natten. Låt bli ironi när du ger kommentarer till 
utländska kolleger. Inte många förstår det. 

Titelväggen

I många länder är titlar och 
hierarki viktigt. Attityden hos många tyska chefer är: ”Jag är chef på den här nivån, och då ska jag kommunicera med personer på den här nivån.” Så ta det inte personligt om du inte alltid får det bemötande du förväntar dig.

Komplext språk

Missförstånd sker även svenskar emellan – och ännu fler uppstår när konversationen sker på ett främmande språk. Så gör dig så lättförstådd som möjligt när du engagerar dig på social business-plattformen. Enkla ord. Enkla meningar. Ta bort det komplexa.  Källa: Matilda Jernevad, social business-marknadsanalytiker på Projectplace.

Varning utfärdas: Du löper större risk än någonsin att trampa i klaveret. I alla fall om du råkar jobba på ett företag som har verksamhet och kolleger utanför Sveriges gränser. 

Det bir allt vanligare i arbetslivet att jobba på sociala plattformar som liknar Facebook, bloggar, Twitter och Linkedin.

”Social business” – som det kallas när man interagerar, ger feedback och utbyter kunskaper, idéer och information på detta sätt – gör att fler människor blir inblandade i fler konversationer med kolleger i utlandet, ibland även med kunder och leverantörer. Onlineutbytet över landsgränserna är tänkt att gå som en dans, men         ibland trasslar det till sig:

– I Frankrike hörde jag en upprörd kvinna i fikarummet. Hon hade kontakt med en finsk man som på den sociala plattformen skrivit: ”Kan du skicka mig det där.” Hon hade uppfattat hans begäran som otroligt ohövlig. I Frankrike gör man inte så, utan man ber väldigt snällt om saker, säger Matilda Jernevad, marknadsanalytiker på Projectplace, ett av social business-verktygen på marknaden.

– Det viktigaste är vänlighet. Var positiv och tacka för hjälpen. Det fungerar i alla kulturer.

Hur gick det för den franska kvinnan?

– Jag förklarade att han inte menade något illa, utan att det är så man uttrycker sig i Finland, mer direkt. När hon senare talat med honom på telefon sa hon förvånat ”Han var ju jättetrevlig!”.