Amela Svraka hade tre drömmar när hon började masterprogrammet i ekonomi i Uppsala. Hon ville jobba med internationella relationer i USA, hon ville jobba på Regeringskansliet och i Bryssel. Vid 23 år ålder har hon förverkligat två av dem.

När Metro träffar henne är hon fortfarande något jetlaggad efter flygresan hem från Chicago. Där har hon under sex månaders praktikperiod jobbat med att representera Sverige på Svenska konsulatet och Svenska handelskammaren. Kanske den mest intensiva – och bästa – perioden i hennes liv.

– Det är en fantastisk miljö att hamna i. Det är fascinerande att se hur olika länder kan mötas och ta lärdom av varandra, säger hon. 

På bloggen Amelasvraka.blogg.se, som hon driver parallellt med praktiken, tar hon med läsaren till jobbet och på olika event. Tanken är att inspirera unga att söka sig till företag, myndigheter och andra organisationer utomlands. 

– Möjligheten finns men många vet inte alltid om det. Men ofta måsta man själv ta kontakt, även om tjänsten inte finns utlyst på hemsidan. Ingen kommer och knackar på din dörr, säger hon.

Nu väntar sex månader på Internationella sekretariatet under näringsdepartementet vid Regeringskansliet. Uppgifterna skiljer sig inte så mycket från dem hon haft i Chicago – att planera internationella besök och möten för ministrar och statssekreterare.