Lyfter fram gapet. De har ett sämre utgångsläge. Det finns ett generellt lönegap mellan kvinnor och män. Det är kvinnor duktiga på att lyfta fram under lönesamtalet.

Förbereder sig bättre. Psykologiska studier har visat att kvinnor är bättre på att förbereda sig inför lönesamtalet.

 Sparar på skrytet. En man som är klar med ett projekt sitter kanske och skryter om det vid fikarasten. En kvinna lyfter fram det hon gjort vid det mer formella lönesamtalet.

Över 8 000 kronor om året. Så mycket kan en kvinna tjäna på att gå in till chefen, sätta sig ner och löneförhandla – öga mot öga, enligt en ny undersökning.

En kvinnlig akademiker som förhandlar sin lön individuellt tjänade under 2010 över 8 000 kronor – eller 1,9 procent – mer än sina kvinnliga kolleger som inte gjorde det. Även männen tjänade på att själva sköta snacket – men inte alls lika mycket. De män som träffade chefen för ett lönesamtal tjänade bara 0,6 procent mer än de som företräddes av facket.

Uppgifterna bygger på en enkätundersökning där Saco lät 160 000 medlemmar svara på frågor om sin löneutveckling.

– Jag tror att kvinnorna är mycket medvetna om att det finns en strukturell löneskillnad mellan kvinnor och män, och är bra på att lyfta fram det här under lönesamtalet, säger Håkan Regnér, som är ekonom på Saco.