Undvik att hjärnan svämmar över

Bli vän med informationen

Det har visat sig att de flesta hävdar att de får alldeles för mycket e-post, på gränsen av vad de klarar av.  Men klagomålen är inte fler hos dem som får 100 mejl än hos dem som får 20. Problemen uppstår i stället när du försöker ha uppmärksamhet på många samtidigt.


En sak i taget

Med ”simultanförande” menas att göra flera saker parallellt. Det fungerar utmärkt när en av aktiviteterna är helt automatiserad (därför kan du exempelvis dricka kaffe samtidigt som du sitter och planerar), men om du pratar med en person medan du skriver ett mejl blir kvaliteten lägre på båda aktiviteterna. Hjärnans arbetsminne är begränsat. 

Hantera distraktionerna

Lägg märke till vilka förhållanden du behöver ha omkring dig när du ska göra någonting viktigt som kräver fokus. Kanske behöver du stänga av mobiltelefonen, eller koppla ner internetuppkopplingen eller stänga in dig i ett tyst rum vissa tider?

Källa: Torkel Klingberg, professor och författare till boken ”Den översvämmade hjärnan”.

Blir du lätt distraherad på jobbet? Ywonne Bjärkenrud är en av alla som känner sig drabbad. ”Ofta ska jag bara kolla något på nätet innan jag tar tag i arbetet”, säger hon.

– Ofta ska jag bara kolla något på nätet innan jag tar tag i arbetet.  Sen leder det ena till det andra. Jag dras in i Facebook, och Hemnet samt en del bloggar, och klickar på någon länk, säger Ywonne Bjärkenrud, säljare och egenföretagare på KlaraMedia.

Även distraktioner i form av ständiga avbrott är en del av hennes vardag. När kolleger knackar på för att fråga något, pratar hon gärna med dem en stund.

– Ofta tänker jag ”ska bara…” eller ”det tar inte så lång tid”. Sen känner jag mig dålig och får tids- och prestationspanik.

Ywonne är knappast ensam. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap och författare till boken ”Den översvämmade hjärnan”:

– En undersökning av arbetsplatser i USA fann att personalen utsattes för avbrott och distraktioner ungefär var tredje minut och att personer som jobbar i dator i genomsnitt har åtta olika fönster öppna samtidigt.

En alltför splittrad dag, och ständigt jonglerande mellan telefonsamtal, skrivande, kollegers frågor, strategiska beslut, mejl, möten, Facebook och Twitter sänker hjärnkapaciteten under arbetsdagen.

– Distraktioner påverkar vår kapacitet att hålla relevant information i huvudet, säger Torkel Klingberg.