3 sätt att träna din konfliktkompetens

När du skulle vilja säga ifrån 

Riskerar inte att bli en tickande bomb eller att låta irritationen spilla över i andra situationer. 

Prova det här: Du behöver inte strida för din åsikt, men markera din ståndpunkt. Då slipper den inre konflikten med dig själv.

När du och kollegan är oense

Fastna inte i att upprepa dina argument. Då ökar bara frustrationen.

Prova det här: Hitta en tredje väg. Försök att se vad du respektive kollegan vill åstadkomma och vilken uppfattning som ligger bakom att ni vill uppnå det. Se problemet utifrån. 

När möten gör dig irriterad

Möten där alla har sin egen idé om vad mötet ska handla om leder lätt till irritationer.

Prova det här: Se till att från start reda ut ramarna för mötet tillsammans. Hur ser tidsplanen ut? Vad ska hinnas med? Vad ska uppnås? 

Källa: Emma Pihl

Är du rak och ärlig och tar du tag i saker när de inte känns rätt eller inte fungerar som de ska? Lena Hammargren har lärt sig att bli mer konfliktkompetent.

Den som saknar konfliktkompetens begränsar sig själv och sin utveckling på jobbet.

– Jag har ofta känt att jag inte vågar säga rakt ut vad jag tycker, säger Lena Hammargren, grundare och vd för bokkonceptet Novellix.

– Jag har lindat in orden och sagt saker som ”man kanske kan tänka så här ...”. Resultatet har ofta blivit missförstånd.

Och ironiskt nog, irritation från den andras sida.  Nu har hon lärt sig att våga säga sin åsikt rakt ut.

– Jag har märkt att det uppskattas. Och framför allt rör sig allt mycket snabbare. Man kommer ingen vart när man är rädd för att andra kan komma att bli arga.

Begreppet konfliktkompetens lanseras i ledarskapsutbildaren Emma Pihls nya bok ”Konfliktkompetent ledarskap”. Enligt henne kan brist på denna förmåga ta sig flera uttryck:  

• Kameleontbeteende. Att vända kappan efter vinden och alltid säga ”Jag håller med dig ...” eller ”Jag vet inte ... vad tycker du?”.

• Konfliktsökarbeteenden. Att starta konflikter, som att göra en höna av en fjäder eller skapa drama.

• Ursäktsbeteenden. Att be om förlåtelse överdrivet ofta och säga ”Ja, tycker du det så gör vi så. Ursäkta!”

• Syndabocksbeteende. Att peka finger åt en yttre syndabock. ”Chefen fattar visst ingenting.”