En kreativ arbetsplats med möjlighet till utveckling och utbildning i yrket. Det är vad majoriteten av Nordens ekonomi- och ingenjörstudenter suktar allra mest efter just nu, enligt en färsk undersökning från företaget Universum. 

Och de företag som lyckats matcha önskelistan bäst är revisionsbyrån Ernst & Young respektive Siemens.

– Jag är stolt över resultatet och tror att det handlar mycket om de många karriärvägar som finns hos oss. Vi arbetar väldigt mycket med att just skapa och
erbjuda utmaningar, säger Agneta Strandberg, HR-chef på Ernst & Young. 

Enligt undersökningen handlar placeringarna till stor del om en medveten strategi från företagens sida. En hög närvaro på universiteten i kombination med anpassad kommunikation och erbjudanden om vidareutbildning inom företaget, är framgångsreceptet. 

– För att en ung student ska välja en arbetsgivare som sitt ideal är företagets kultur och det personliga mötet avgörande, säger Claes Peyron, Norden- och Östeuropachef på Universum.