Fakta: Salman Rushdie-affären

Den 14 februari 1989 utfärdade Irans dåvarande ideologiske ledare, ayatolla Khomeini, en fatwa mot författaren Salman Rushdie. Skälet var att Rushdie i romanen Satansverserna skulle ha kränkt islam och profeten Muhammed.

Ayatollan uttalade orden: "Författaren till Satansverserna, som står i strid med islam, profeten och koranen, och alla andra som är inblandade i utgivningen, döms till döden".

Svenska Akademien sprack när tre medlemmar ansåg att hårda åtgärder var av nöden mot Iran medan övriga ville agera mer diplomatiskt.

I protest slutade Kerstin Ekman, medlem av Akademin sedan 1978, och Lars Gyllensten att delta i Akademiens arbete i mars 1989.

Fakta: Salman Rushdie

Född 19 juni 1947.

Växte upp i en muslimsk familj i Bombay. Familjen flyttade från Indien till Pakistan på 1960-talet.

Arbetade med reklam innan han fick sitt litterära genombrott med "Midnattsbarnen" 1980. Boken fick flera litterära utmärkelser.

Publicerade "Satansverserna" 1988 som ledde till en fatwa – dödsdom – mot honom. Rushdie fick polisskydd och gick under jorden.

Rushdie har fortsatt publicera ett stort antal verk, senast "Joseph Anton", som handlade om att leva under hot.

Rushdie bor främst i New York i USA.

Källor: salman-rushdie.com, The Guardian

Fakta: Satansverserna

Satansverserna kallas några verser som enligt traditionen fanns bland profeten Muhammeds uppenbarelser. När Koranen (de samlade uppenbarelserna) skrevs ned på 650-talet – efter profetens död – ingick verserna inte i texten.

De ersatta verserna påstås ha handlat om tre gudar som dyrkades på Arabiska halvön innan Muhammed predikade tron på en enda gud. Att verserna tillskrivits djävulen beror på att formuleringarna ska ha gjort det möjligt att förena monoteismen med de gamla gudarna.

Berättelsen ska ses i ljuset av den starka ställning som texten i Koranen fått i islam: den uppfattas traditionellt som Guds ord, bokstavligen.

Kan man alltså undra vad som faktiskt var Guds ord? När Salman Rushdie skrev sin bok "Satansverserna" använde han osäkerheten kring verserna som bas för att skildra tvivel.

Salman Rushdies roman "Satansverserna" publicerades 1988 och startade politiska händelser i Iran som skickade chockvågor över hela världen. Året därpå uttalade Irans högste andlige ledare, ayatolla Khomeini, en fatwa över författaren och satte ett pris på hans huvud.

Nyligen meddelades från Iran att prissumman höjts med cirka fem miljoner kronor och 27 år efter fatwan tar Svenska Akademien nu avstånd från dödsdomen.

– Det här är inte första gången vi tar ställning, men det är första gången vi gör det som en akademi, säger den tillförordnade ständige sekreteraren Tomas Riad.

I Sverige märktes fatwan genom en infekterad strid i Svenska Akademien, där ledarmötena Kerstin Ekman och Lars Gyllensten lämnade sina stolar tomma i protest mot Akademiens vägran att ställa sig bakom en appell till regeringen att ingripa i Rushdiefrågan.

Borde kommit tidigare

Ola Wallin är internationell sekreterare i Svenska Pen. Han tycker att det är "otroligt glädjande" att Svenska Akademien tar ställning för Salman Rushdie, men menar att uttalandet borde ha kommit för 27 år sedan.

– Bättre sent än aldrig, men man kan konstatera att Akademien borde ha gjort det här redan från början, när Rushdie hotades, säger han.

Akademiens tillförordnade ständige sekreterare Tomas Riad hänvisar till att Irans ansträngningar för att närma sig västvärlden rimmar illa med regimens hot mot Salman Rushdie.

– Det gjordes nyligen en höjning av det belopp som man ska få för att ha ihjäl honom. Det var den utlösande faktorn och då bestämde vi oss för att göra detta.

TT: Är prissumman i en dödsdom avgörande för Svenska Akademien?

– Nej, det är den ju inte i princip, men det här var en händelse som utlöste denna diskussion och så tror jag att det är med många händelser i världen, säger Tomas Riad.

Ekman positiv

Kerstin Ekman är positiv till Svenska Akademiens skrivelse:

Det enda jag har att säga om att den här förfärliga dödsdomen har aktualiserats på nytt, är att jag starkt stöder Svenska Akademien i fördömandet av den", skriver Kerstin Ekman i ett mejl till TT.

Till Kulturnytt i P4 säger hon dock att det inte är aktuellt för henne att gå tillbaka till arbetet i Svenska Akademien.

Svenska Akademien har genom åren benhårt vägrat att befatta sig med politiska skeenden, en hållning man ofta duckat bakom när kritik riktats mot oviljan att uttala sig till stöd för Salman Rushdie eller andra författare. Huruvida skrivelsen skulle innebära en kursändring tycker Tomas Riad är en för tidigt ställd fråga.

– Jag kan förstå att man gör den reflektionen. Det får man nog se efter några år, om det kommer fler uttalanden av detta slag. Men jag får säga att känns väldigt bra att vi kunde göra det här.

Salman Rushdie själv är nöjd. I en kommentar till Dagens Nyheter tackar han för stödet.

"Jag vill tacka Svenska Akademien. Jag är oerhört tacksam för deras uttalande", skriver han till tidningen.