1. (Ny) Spectre

2. (1) Hotell Transylvanien 2

3. (3) LasseMajas detektivbyrå – Stella Nostra

4. (2) The martian

5. (4) Paranormal activity: The ghost dimension

6. (8) Insidan ut

7. (5) Pan

8. (7) The intern

9. (6) Crimson Peak

10. (13) Biet Maya

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå