Den isländska artisten Björk protesterar i ett upprop för att skydda Islands höglandsområde.

"Island har i dag ett av de största orörda naturområdena i Europa. Regeringen har planer på att bygga mer än 50 dammar och kraftverk i det här området, med början nästa år. Det här kan innebära slutet på Islands vildmark på bara några år", varnade Björk vid en presskonferens, och argumenterade samtidigt för en nationalpark i stället.

Island och Storbritannien har planer på att lägga världens längsta undervattenelkabel mellan länderna för att förse Storbritannien med ström skapad av Islands vulkaner, enligt The Guardian.

Men på Island har planerna mött motstånd, då det finns en oro att orörda naturområden kommer att förstöras av vägar, dammar och annan infrastruktur för bygget.