Besöksstatistiken från Riksförbundet Svenska museer talar sitt tydliga språk, 2015 var ett bra år för svenska museer. Av de deltagande museerna uppger 60 procent att de fått fler besök under 2015 i jämförelse med 2014.

Störst ökning syns i kategorin "kommunala/övriga museer" som hade ett uppsving om 287 451 fler besök under förra året. Även på de så kallade "centralmuseerna" har besöksantalet ökat med 229 886. Däremot har siffrorna för de regionala museerna sjunkit med cirka 67 714 färre besök.

I topp ligger Skansen med över en miljon besök, tätt följt av Vasamuseet. På regionsnivå är Gotlands museum mest populärt och bland de kommunala/övriga museerna toppas listan av Friluftsmuseet i Gamla Linköping.