– Självständigheten är underbar om det finns ett ekonomiskt fundament. Och det fundamentet är mindre pålitligt i dag.

Förläggaren Svante Weyler om små förlag som köps upp av större.

Fakta: Bokbranschen 2015

Bokförsäljningen, som har pekat nedåt sedan toppnoteringen 2007, har börjat återhämta sig något. Under de första åtta månaderna 2015 ökade bokförsäljningen med totalt 5,6 procent jämfört med samma period 2014. Det gäller särskilt barn- och ungdomslitteraturen, som ökade med 11,8 procent jämfört med samma period i fjol. Det är framför allt försäljningen i den fysiska bokhandeln som ökar, men även försäljningen på internet. Även bokutgivningen har ökat, med 10 812 nya titlar (e-böcker exkluderade) 2014, att jämföra med 10 100 nya titlar 2013 och 10 648 nya titlar 2012.

Förlagens totala nettoomsättning har minskat från 7,6 miljarder 2010 till 6,6 miljarder 2014. Antalet förlagsanställda har minskat från 3 222 2010 till 2 608 2014.

Källor: Svensk Bokhandel, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen, Nationalencyklopedin

Årets julklapp är en robotdammsugare. Boken har inte toppat listan sedan 1999, men för första gången på nästan ett decennium finns anledning att blicka framåt med försiktig optimism. Under årets första åtta månader ökade bokförsäljningen med 5,6 procent jämfört med samma period i fjol, enligt siffror från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

– Just nu har nedgången bromsat, men konkurrensen från de elektroniska medierna är enorm. Det är en tid av osäkerhet framöver, säger förläggaren Svante Weyler.

Efter ett förlustår köptes hans förlag Weyler förlag tidigare i höstas av Natur & Kultur. Men det påverkar inte självständigheten, menar Svante Weyler, som är nöjd med lösningen.

– Små förlag brukar leva på en tydlig identitet, men vi är allmänutgivande och då är det bättre förutsättningar för långsiktighet inom ett större förlag.

Koncentration och konkurrens

Han menar att Natur & Kultur därigenom går både med och emot trenden. Att mindre förlag går in i större är en traditionell företeelse som blir vanligare i kristider, enligt Svante Weyler, som pekar på att det skett en "väldig koncentration" inom förlagsbranschen de senaste 20 åren. Men vissa storförlag har tagit det längre, och helt slukat eller förvandlat sina självständiga bolag till förlagsetiketter.

– Natur & Kultur ser det som en fördel att inte stoppa in oss i det stora förlaget. Där finns en mångfaldstanke som jag uppskattar. Och att de nu skapar en tredje grupp ökar ju konkurrensen med Bonniers och Norstedts.

Skära och satsa

För Sveriges äldsta förlag Norstedts var 2014 ett förlustår av rang präglat av stora nedskärningar. Nu, i slutet av ett år med storsäljare av David Lagercrantz och E L James, ser läget ljusare ut. Men åtstramningarna fortsätter, samtidigt som förlaget också satsar, framför allt inom digitalt och kommunikation.

– Jag är förvånad över att man inte börjat en omställning tidigare, säger Norstedts vd Otto Sjöberg, som pekar på två särskilda utmaningar:

– Det digitala är oundvikligt, förlagen måste med större kraft utveckla berättandet på nya plattformar. En annan utmaning är kommunikationen. Vi vet alldeles för lite om dagens konsumenter.

"Välkomnande klimat"

Tidigare i år gick förlaget Gilla Böcker samman med Lilla Piratförlaget.

– Det är tufft att vara ett litet förlag, det är inget att sticka under stol med, men ekonomiska skäl var inte huvudanledningen. Vi tänkte att om vi gick ihop, vad starka vi skulle kunna bli då, säger Anna Danielsson Levin, en av grundarna till Gilla Böcker och numera delägare och marknadsansvarig på Lilla Piratförlaget.

Gilla Böcker förblir en etikett med utgivning för barn över 12, medan varumärket Lilla Piratförlaget riktar sig mot de yngre. Anna Danielsson Levin menar att konsumenterna knappt kommer att märka av sammanslagningen, men att det finns ett värde i att skilja på barn- och ungdomslitteratur.

Trots att förlagsbranschen satts i gungning så upplever hon att den präglas av ett "välkomnande klimat", där samarbetena kan bli allt fler.

– Att små förlag tas upp i stora kan vara dåligt för mångfalden. Men i vårt fall ser jag det snarare som en styrka, vi kan fortsätta agera som ett litet förlag med en större koncern i ryggen, säger hon.

Det speglar Svante Weylers tankar.

– Självständigheten är underbar om det finns ett ekonomiskt fundament. Och det fundamentet är mindre pålitligt i dag.