Fakta: Sexanklagelserna mot Bill Cosby

Närmare 60 kvinnor har anklagat den i dag 78-årige Bill Cosby för såväl våldtäkt som sexuella övergrepp. Tidsperioden för de påstådda händelserna sträcker sig från 1965 till 2008. Kvinnornas berättelser påminner om varandra och beskriver vanligtvis hur Cosby drogat dem och sedan förgripit sig på dem när de varit medvetslösa.

Anklagelserna var under många år någorlunda kända i underhållnings- och mediebranschen. Men det var först efter att komikern Hannibal Buress under ett framträdande hösten 2014 kallade Cosby för en våldtäktsman som mediebevakningen tog fart.

Som en följd av beskyllningarna har många organisationer avslutat sina samarbeten med Cosby. Ett antal tv-bolag har också slutat att visa repriser av program som han medverkat i.

Bill Cosby har konsekvent hävdat att han är oskyldig och att anklagelserna är falska.

2004 anklagade Andrea Constand underhållaren Bill Cosby, som då var hennes mentor, för att först ha drogat och därefter ofredat henne sexuellt. I ett civilrättsligt mål 2006 förlikades de båda i en icke offentliggjord uppgörelse.

Ärendet återupptogs

Efter att nya bevis framkommit återupptogs ärendet i juli 2015. Cosbys försvarare har hävdat att fallet borde läggas ned med hänvisning till att det bryter mot överenskommelsen 2006.

Under en inledande förhandling i Pennsylvania på tisdagen kommer åklagare att försöka övertyga domaren Elizabeth A McHugh om att det finns tillräckligt med bevis för att ta fallet till rätten.

Runt 200 journalister och personer från allmänheten kommer att finnas på plats, så även Bill Cosby själv som är ålagd att närvara. Han förväntas emellertid inte vittna.

Det är också möjligt att Andrea Constand kommer att delta. Då i egenskap av vittne som kallas av åklagarsidan. Men vare sig hennes advokater eller distriktsåklagaren vill uttala sig om detta.

Rättsliga experter säger till New York Times att Cosbys försvare sannolikt kommer att försöka underminera Constands redogörelser i den händelse att hon dyker upp.

Utfrågning

Man kommer förmodligen, skriver tidningen, att fråga varför det dröjde ett år innan hon hörde av sig till polisen och hur det kom sig att hon återvände till Cosbys hem trots att hon beskrivit att han gjort närmanden vid tidigare tillfällen.