Bill Cosbys advokat har ansökt om att få skjuta upp hustrun Camille Cosbys vittnesmål, som är planerat till på onsdag.

Det är bestämt att hon ska vittna i det fall där sju kvinnor hävdar att den sexbrottsanklagade komikern förtalat dem genom att hävda att de ljugit. En domare i Massachusetts har tillbakavisat argument om att ett vittnesmål utgör en "orimlig börda" för henne.

I den nya ansökan vill Cosbys advokat skjuta upp hustruns vittnesmål i väntan på en överklagan mot beslutet om att hon måste vittna.