Ett av de viktigaste svenska konstverken från det sena 1900-talet ska säljas på auktion. Lena Cronqvists målning "Trolovningen" från 1974–1975 får utropspriset tio miljoner kronor på Bukowskis den 18 maj. Det är det högsta utropspriset någonsin för en nu verksam svensk konstnär.

"Trolovningen" är ett av Lena Cronqvists mest kända verk. Det föreställer henne själv och livskamraten Göran Tunström och är målat som en parafras på Jan van Eycks berömda 1400-talsporträtt med samma titel. Verket såldes 2006 på Bukowskis i Stockholm för fem miljoner kronor.

"Lena Cronqvist är utan tvekan en av vår tids största konstnärer och 'Trolovningen' är som en programförklaring till hennes senare universum. Ur den växer sedan alla de verk som vi lärt känna igen som Lena Cronqvists credo", säger Anna Persson, chef för Bukowskis konstavdelning, i ett pressmeddelande.

Senare i höst kommer en stor utställning med Lena Cronqvists verk att hållas på Munchmuseet i Oslo. "Trolovningen" säljs på Bukowskis vårauktion för samtida konst.