Att PO Enqvist skrev en roman om livläkaren Johann Friedrich Struensee och dennes roll vid det danska hovet var kanske inte så förvånande.

Men vad fick den italienske Nobelpristagaren Dario Fo att göra samma sak? I "Der er en skør konge i Danmark", nu i dansk översättning, fokuserar Dario Fo på Christian VII, en kung som masturberade offentligt men som också gjorde landet mer civiliserat. I en mejlintervju med Politiken tackar Dario Fo sin son Jacob som i sin tur fått historien serverad av en ung dansk kvinna.

Livläkaren Struensee blev som bekant den unga drottningens älskare, han avrättades och drottningen landsförvisades. Dario Fo utnämner den ärelystna änkedrottningen, det vill säga kungens mamma, till dramats skurk.

"'Cherchez la femme' (leta efter kvinnan) lyder ett talesätt. Om man vill förstå en underlig historia, ska man alltså bara leta efter kvinnan", inleder Dario Fo sitt resonemang i Politiken.