Fakta: Thom Lundberg

Född: 1978.

Bakgrund: Uppvuxen i bland annat Tollarp och Osby i Skåne. Pappan är lastbilshandlare med mera.

Familj: Fru och två döttrar.

Bor: I Luzern, Schweiz, där hans fru jobbar. Dessförinnan bodde han 14 år i Stockholm.

Debuterar: I början av februari med romanen "För vad sorg och smärta".

Bakgrund: Studier i Lund och på Handelshögskolan i Stockholm. Har jobbat på Folkoperan i Stockholm.

Läser just nu: "'Pölsan'" av Torgny Lindgren, jag älskar Torgny Lindgren. Jag läser alltid mycket poesi och försöker läsa Sebald också."

Nästa bok: "Jag började när jag skickat in det här manuset, men det blev spretigt, nu sitter jag med fem olika synopsis."

Fakta: Resandefolket

I Sverige ingår resande, tillsammans med fyra andra grupper, i den nationella minoriteten romer. Förr kallades de tattare vilket upplevdes som grovt kränkande. Resande finns över hela världen. De svenska resande är omkring 25 000 till 30 000 personer. Själva kallar de sig för "romanifolk, dinglare eller romanoa" men inte för romer.

Källa: NE och Thom Lundberg.

"Du ska vara väldigt stolt över ditt ursprung, men du ska aldrig låta någon få reda på det."

Med det mantrat växte Thom Lundberg upp.

Det låter hemskt, men hans föräldrar hade, på goda grunder, fått höra samma sak när de var barn och de visste också vad som hänt när omgivningen fått vetskap om att deras föräldrar och släktingar tillhörde resandefolket, en av fem grupper i dagens romska minoritet.

Tvångssteriliseringar och omhändertagande av barn var realiteter bara några generationer tillbaka.

– Man utvecklade dubbla identiteter. Man hade en tillsammans med sina vänner som inte tillhörde resandefolket och en annan tillsammans med släkt och familj, säger han.

Slets isär

Redan som mellanstadiebarn i Osby i norra Skåne hade Thom Lundberg två parallella liv. I vuxen ålder övergick hans tigande bland ickeromer till skamkänslor över det egna ursprunget. När han var 30 fungerade det inte längre. Dubbellivet slet i sär honom. Han hade avslutat sina studier, bland annat på Handelshögskolan i Stockholm och arbetade i bokbranschen när han gick in i en djup depression.

Terapisamtalen ledde honom tillbaka till det som intresserade honom som tonåring: skrivande, språk och berättande, men också till den dyrköpta insikten om vikten av att inte längre gömma sig.

Debutromanen "För vad sorg och smärta" är ingen autofiktion utan i stället hans försök att på allvar skriva in de resanderomska berättelserna i litteraturen. Thom Lundberg har placerat Amandus, Severina och deras barn i det 1940- och 1950-tal då han tycker att de borde ha haft en självklar plats inte bara i samhället utan också i berättelserna om det.

– Resandefolkets historia borde ha nedtecknats när arbetarförfattarna skrev sin, men det gjordes aldrig. Man skrev in luffarna, statarna och sjömännen men man skrev inte in oss.

Han har gjort det på ett språk uppblandat med resanderomani där en del ord fortfarande inte finns nedtecknade.

Egen visa

Romantiteln, "För vad sorg och smärta" har han lånat från många resanderomska släkters egen visa. En oändligt sorgesam sång som i hans roman skrivs av den kvinnliga huvudpersonen "Severina", vars man super bort det han tjänar och vars söner drar kniv redan som barn.

– I min släkt säger man att det är min mormors faster som skrivit den, om det är så vet jag inte. Jag har hört den under hela uppväxten, man sjunger den på bröllop och begravningar, den sammanfattar den där melankolin som finns hos resandefolket.

Fjärran romantik

Den sjukliga och fördragsamma Severina lever ett liv fjärran romantiken i Viktor Rydbergs "Singoalla". Thom Lundberg skriver om en grupp människor som värnar sin kultur och spjärnar emot omvärldens krav på anpassning.

Den rådande 50-talsoptimismen omfattar inte dem. Amandus strävar motvilligt på med sin häst ("grejj" på resanderomani) i ett samhälle som redan är bilburet. Hans barn betraktar honom med stigande misstro och hans sjukliga fru ser framtidshoppet försvinna i makens superi.

– I nästan alla sammanhang där resandefolket blivit gestaltade har de romantiserats, och jag bestämde mig tidigt för att det här inte skulle vara en bok om offer och förövare. Jag ville gestalta det utanförskap som följt resandefolket i flera hundra år. För den som lever utanför samhället har nöden ingen lag, jag hade också stulit om jag inte hade kunnat få ihop mat till min familj.

Vad hoppas du uppnå med din roman?

– Jag skulle bli väldigt glad om unga samtida resande kunde ta den till sig, just för att jag tror att det är så viktigt att kommande generationer äger berättelsen om sitt eget ursprung.