Landets länsteatrar efterlyser en 20-procentig höjning av de statliga anslagen till regional kultur via den så kallade samverkansmodellen. Tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Regional Musik i Sverige drar länsteatrarna nu igång en kampanj för att stärka den regionala kulturen.

De tre organisationerna menar att regeringen borde höja kulturbudgeten till sammanlagt 1 miljard kronor och att en fjärdel av den summan ska gå till just kultur ute i landet.

Teatrarna anser också att den regionala kulturen, precis som försvaret, är värd en årlig konferens, "Folk och kultur", samt en egen digital plattform.