Fakta: Jeanette Bonnier

Född 1934 i Stockholm.

Dotter till bokförläggaren Albert Bonnier jr och Birgit Flodquist.

Syster till Charlotte Bonnier, också hon delägare i Bonnierkoncernen.

Mor till Maria Dahlin som omkom i en bilolycka 1985. Till dotterns minne grundade hon Maria Bonnier Dahlins stiftelse, som finansierar Bonniers Konsthall.

Arbetade som reporter på Expressen, Bildjournalen, Veckojournalen och Filmjournalen.

Ägde 10 procent av Bonnierkoncernen vars affärsområden innefattar press (dagstidningar, tidskrifter, fack- och affärspress), bokförlag, radio- och tv-företag och fastigheter.

Jeanette Bonnier var en av Sveriges förmögnaste människor och en makthavare som satt i styrelsen för Dagens Nyheter, Expressen och Svensk Filmindustri.

– Jeanette var en varm, rolig och vanvördig person. Hon bar på en air av en äldre tids excentricitet men var absolut modern, säger Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman till sin egen tidning.

Jeanette Bonnier arbetade som reporter på Expressen, Bildjournalen, Veckojournalen och Filmjournalen. Hon var även ett självuttalat "bildfreak". På 1980-talet drev hon ett galleri i New York tillsammans med konsthandlaren Jan Eric Löwenadler och 2006 grundade hon Bonniers konsthall.

– För svenskt konstliv har Jeanette haft en stor betydelse i det tysta – också innan hon startade Bonniers konsthall, säger Wiman.

Jeanette Bonnier har tidigare sagt att hennes släktingar inte kommer att få ärva hennes ägarandel i Bonnier. Arvet, som uppskattas till tre miljarder kronor, ska gå till en stiftelse som varje år ska dela ut en avkastning på flera miljoner kronor till konstnärer, forskare och förföljda journalister.