30 procent av landets kommuner saknar bemannade skolbibliotek. Det visar ny statistik från Svensk biblioteksförening. I 86 av landets 290 kommuner finns inga särskilda skolbibliotekarier och Svensk biblioteksförening efterlyser nu "kraftfulla åtgärder".

Så sent som i våras avsatte regeringen 15 miljoner kronor till ökad bemanning på landets skolbibliotek, i synnerhet på skolor med låg kunskapsnivå. Men regeringens satsning måste mötas med "betydligt större" insatser från kommunerna, menar Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

"Biblioteken står redo att axla ett större ansvar för att arbeta för fri tillång till information, läsfrämjande och ett fritt meningsutbyte i enlighet med bibliotekslagen. Men då måste bibliotekshuvudmännen ta sitt ansvar för finansiering och bemanning", säger han, enligt ett pressmeddelande.