Svenska filminstitutet har, tillsammans med delar av film-, konst- och universitetsbranschen, instiftat en ny satsning: forsknings- och utvecklingslaboratoriet "Fusion".

De sex filmprojekten som antas till satsningen kommer att få dela på 2,8 miljoner kronor och träffas under ett års tid i workshops och seminarier.

Tanken med "Fusion" är att snabbhet och riskvilja ska ersätta långsamma utvecklingsprocesser.

Etablerade kreatörer i alla kreativa fält kan söka. Intagning sker efter personlig intervju.

"Fusion" riktar sig till kvinnor som har annan etnisk bakgrund än svensk.

"Det intersektionella perspektivet breddar de kreativa horisonterna", säger Baker Karim, långfilmskonsulent och initiativtagare till "Fusion", i ett pressmeddelande.