Fakta: Utländska bolag vinner mark

Spelaktörer med svenskt tillstånd ökade sin omsättning med 4 procent under första halvåret i år jämfört med samma period 2015. Totalt omsatte de drygt 8,1 miljarder kronor efter utbetalda vinster.

De utländska aktörerna – ofta registrerade på Malta och svenskägda men utan svenskt tillstånd – ökade samtidigt sin omsättning med 12 procent och beräknas ha omsatt cirka 2,3 miljarder kronor under samma period.

Källa: Lotteriinspektionen

Fakta: Marknaden utreds

Regeringen tillsatte för ett år sedan en utredning som ska se över den svenska spelmarknaden och reglerna för den.

Utredningens utgångspunkt är att den kommande regleringen ska bygga på ett licenssystem. Samtidigt ska spelandets negativa konsekvenser begränsas, med ett högt konsumentskydd.

Utredningen ska redovisas senast 31 mars nästa år. En ny lag kan bli aktuell 2018.

Källa: Regeringen

Få kvinnor sökte tidigare hjälp hos organisationen. I över hälften av fallen är det kasinospel som lett till att man förlorat kontrollen över spelandet.

– Det handlar om roulett och likande - alltså snabba spel med kort tid mellan insats och utfall. Och det är tillgängligt: man kan spela dygnet runt. Det går också väldigt snabbt att förlora mycket pengar, säger Grahn.

Direktreklam värre

Bara i Stockholm söker varje vecka 50–60 personer hjälp hos Spelberoendes riksförbund. Grahn pekar också på direktreklamen – via sms, mejl och brev – som skickas till spelbolagens kunder:

– Den gör det svårare att hålla sig spelfri. Där lockas kunden med ord som "Vi har saknat dig, här får du 200 kronor i bonus". Sådant är mycket svårare att värja sig emot än den allmänna reklamen i tv.

Utländska spelföretag, som saknar tillstånd i Sverige, får egentligen inte annonsera i svenska medier. Men lagen, det så kallade främjandeförbudet, har enligt Tidningsutgivarna i praktiken ogiltigförklarats av EU-domstolen.

Bauer Media, som bland annat driver en rad reklamradiostationer, låter därför de utländska spelbolagen sända reklam. Och tv-kanaler som TV3 och Kanal 5, som sänder från utlandet, omfattas inte av lagen.

Kraftig ökning

I reklamkanalerna har spelbolagen nu ungefär 10 procent av all reklam, i vissa kanaler runt 20 procent. I samband med sportsändningar är spelannonserna ännu fler. För tre år sedan var andelen 3 procent enligt analysföretaget Mediavision.

Statistik över antalet hjälpsökande för de senaste månaderna saknas ännu hos Spelberoendes riksförbund och Stödlinjen, dit man också kan ringa eller mejla. Enligt de senaste siffrorna kontaktade 981 personer Stödlinjen under årets fyra första månader. Det är sju procent fler än under samma period förra året.