Det blir ingen ytterligare rättegång om upphovsrättsfrågan i födelsedagssången "Happy birthday" sedan de båda parterna har nått en uppgörelse.

I september satte en domare i Los Angeles punkt för en tvåårig tvist mellan musikförlaget Warner/Chappell och filmskaparen Jennifer Nelson, som hävdade att Warner olovligen tjänade upphovsrättspengar på "Happy birthday". Domaren kom fram till att Warner/Chappell inte har något upphovsrättsskydd för sången.

Nästa vecka skulle det bli en ny rättegång, men den kommer inte att bli av då parterna har kommit överens om en förlikning.