Australiens offentligt finansierade film- och tv-organisation Screen New South Wales ställer nya krav på dem som söker finansiering till tv-serier: fler kvinnor bakom kameran, rapporterar Kulturnytt.

För att få pengar krävs att produktionen har minst en kvinna i någon av nyckelpositionerna producent, regissör eller manusförfattare. Det gäller såväl inhemska produktioner som internationella storbudget-projekt som spelas in i Australien.

Målet är att fördelningen mellan män och kvinnor ska vara jämnt fördelade år 2020.

En av de senare och mest kända filmerna som Screen NSW finansierat är George Millers ökendystopi "Mad Max: Fury road".