Suzanne Osten får Teaterförbundets guldmedalj 2015. Medaljen delas ut för "utomordentlig konstnärlig gärning" inom teaterområdet.

I ett pressmeddelande lyfter Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet, fram Suzanne Ostens ovärderliga insatser för unga människor och för scenkonsten. "Hon är en inspiratör utan vars insatser scenkonsten för barn och unga inte hade haft den självklara position som den har i dag", säger hon.

Suzanne Osten grundade Unga Klara i Stockholm 1975 och var konstnärlig ledare för teatern fram till 2014. Hon har också regisserat film, varit professor i regi och är utsedd till Sveriges första barnfilmsambassadör av Svenska filminstitutet.