Rörläggare i Tomares i Sevillas utkant i södra Spanien har blottlagt en enorm romersk skatt under sitt arbete. Eller vad sägs om 600 kilo mynt från slutet av 300-talet?

De tusentals mynten, av brons och silverbeklädda, låg i 19 amforor. Kejsarna Maximianus och Constantius pryder framsidan och på andra sidan en mångfald av olika bilder.

Myntskatten låg bara en meter under markytan i en park. Pengarna tros ha varit avsedda för att betala soldater eller tjänstemän, rapporterar spanska medier.

Enligt Ana Navarro, chef på Sevilla arkeologiska museum, är onsdagens upptäckt unik för Spanien och av oberäkneligt värde. Hennes kontakter med museum i Frankrike, Italien och Storbritannien ger vid handen att fyndet i Tomares är ett av de viktigaste från den här perioden.