Anledningen ska vara att majoriteten av besökarna på festivalen ändå kommer från Stockholm.