Fakta: EU-direktiv om hemlisar

Det föreslagna direktivet handlar om affärshemligheter, och syftar till att skydda mot företagsspionage och illojal konkurrens.

Anskaffande, innehav och publicering av material kan bli olagligt.

Brott mot direktivet kan straffas, och skadestånd utdömas motsvarande den faktiska skadan för företaget.

Förslaget förhandlas just nu mellan EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

I en artikel på DN Debatt sågar bland andra cheferna för Sveriges radio, SVT och TV4 det föreslagna direktivet. Skadeståndsreglerna blir stenhårda, och skyddet för företag som vill gömma undan information ökar, tycker de.

– Vi är rädda för att affärshemligheter får ett starkare skydd än journalistiken, och att medier inte kommer att våga granska som nu, säger Per-Anders Broberg, vd för branschorganisationen Utgivarna.

Det finns ett undantag i direktivet för när någon "på ett legitimt sätt" tar del av material. Men det leder till en osäkerhet om vad som är legitimt, och det kan göra att journalister blir försiktigare, förklarar han.

Kort tänkt

I Sverige har direktivet ansetts förenligt med våra regler som ska skydda journalistik, men det är kort tänkt, tycker han.

– Svenska journalister jobbar ju utomlands, och samarbetar med medier andra länder, säger han

Han tycker att de nya reglerna innebär att affärshemligheterna får ett starkare skydd än journalisters möjlighet att granska missförhållanden som rör företag.

– Det är viktigt att vi agerar nu, det här förhandlas nu mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Om det antas så kan det skapa stor rättsosäkerhet, säger Per-Anders Broberg.

Gränsöverskridande

Terje Carlsson, ordförande i Föreningen grävande journalister, påpekar att flera av de senaste årens stora journalistiska avslöjanden bygger på gränsöverskridande journalistiskt arbete. Några exempel är Swiss leaks (skandal kring banken HSBC). Lux leaks (Luxemborgs hjälp till skatteplanering) och inte minst Uppdrag Gransknings Teliaaffär.

– Om man begränsar journalisters tillgång till känsliga uppgifter som myndigheterna i vissa länder vill stoppa eller kriminalisera så kommer det att få konsekvenser, säger han och tillägger att det även kan göra ansvariga utgivare mer försiktiga.

– Om det skapas ett juridiskt gränsland så tror jag att fler redaktioner väljer att ta ett stag tillbaka och inte delta i den typen av internationella samarbeten.