Fakta: KSF Media

Dagstidningen Hufvudstadsbladet grundades i Helsingfors 1864, då Helsingfors var huvudstad i det ryska storfurstendömet Finland.

Papperstidningen utkommer sju dagar i veckan. Numera finns den även i digital form.

Ägarbolaget KSF Media har också två lokaltidningar, Västra Nyland som utges i Ekenäs och Östnyland som utkommer i Borgå.

De två lokaltidningarna är i dag femdagarstidningar, men enligt den framlagda sparplanen ska de i fortsättningen utkomma två dagar i veckan.

"En överväldigande majoritet av journalisterna vid KSF Media har i dag sett sig tvungna att lägga ner arbetet för resten av dagen för att få gehör för sina krav", heter det i ett uttalande från journalistklubben.

– Missnöjet gäller framför allt de aviserade uppsägningarna, säger klubbordförande Wilhelm Kvist.

Aktionen genomfördes samma dag som förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare inleddes.

Kvist säger att ägarbolaget KSF Media 2014 hade 248 journalister anställda. Då bantades personalstyrkan med en femtedel och ett tiotal har slutet och inte ersatts.

– Nu skärs en tredjedel bort. Vi räknar med att ungefär hälften av personalen har försvunnit på två år, säger Kvist.

Sparplanen får väldigt konkreta följdverkningar konstaterar han.

– Det heter att Hufvudstadsbladet ska fortsätta som sjudagarstidning, men det blir väldigt svårt att klara ambitionsnivån, säger Kvist.

De 63 tjänsterna gäller inte bara journalister, bland annat berörs även tryckerianställda.

Personalen anser att bolaget har vanskötts. Tidigare nedskärningar märks inte på resultatet. I år räknar KSF Media med en förlust på tio miljoner euro, en fördubbling av det tidigare minusresultatet.