Det välkända Metropolitan Museum of Art i New York ändrar sin formulering om inträde.

Besökare har känt sig tvingade att betala 25 dollar, motsvarande cirka 215 kronor, och det har lett till en rättstvist som har varat i tre år.

Nu uppges en förlikning vara klar, som innebär att museet ändrar sin skylt om inträdet från "rekommenderat" till "föreslagen".

Som gäst får man nämligen betala vad man vill i inträde till New Yorks mest besökta museum med lokaler på tre platser i staden, men museet poängterar att inträdesinkomsterna är viktiga för dess överlevnad.

Förlikningen måste godkännas av domstol innan den börjar att gälla.