Även franska författare har svårt att leva på sitt skrivande. Trots litteraturens höga status och den rikliga franska utgivningen måste mer än en tredjedel av de franska författare som tjänar bäst ha ett annat jobb vid sidan om, skriver Politiken.

En undersökning av livsvillkoren för 100 000 franska författare visar att drygt hälften av dem tjänar under minimilön. Samtidigt redovisade de franska förlagen för första gången på många år en uppgång för i fjol.