Det förkommer inga missförhållanden, kritiken är obefogad och skolan har handlat helt korrekt. Det skriver styrelsen för Kungliga konsthögskolan i Stockholm i ett yttrande till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, rapporterar Sveriges Radios "Kulturnytt".

Yttrandet är ett led i UKÄ:s utredning av missförhållanden på skolan. Det var i vintras som skolans personal, i en anonym anmälan, slog larm om "vanstyre", "kaotisk arbetsmiljö" och toppstyrning från skolans rektor Marta Kuzma.

UKÄ ska nu ta ställning till om ytterligare utredning behövs. I annat fall kommer beslut att fattas utifrån det material som finns i utredningen i dagsläget.

Marta Kuzma har tidigare meddelat att hon lämnar konsthögskolan i förtid i sommar för en tjänst vid Yales konsthögskola i USA.