Fakta: Visning av offentlig konst

I sina lokaler i Stockholm presenterar Statens konstråd fram till den 17 januari de 15 offentliga verk som invigdes runt om i landet i fjol. Bland konstnärerna finns Johan Dahlberg, Pia Sandström, Lina Selander och Sophie Tottie. Annika Erikssons film från Grängesberg, "Övning inför ett psykodrama", visas i sin helhet.

När Konstrådet nu genomför regeringens konstsatsning är den första åtgärden att söka kontakt med invånarna. Från och med den 18 januari ombeds intresserade att skicka in förslag på platser i miljonprogrammets områden till Konstrådet. Några av dessa ska sedan väljas ut och fördelas till olika konstnärer.

– Exempelvis föreningar kan ansöka om en situation eller plats som de vill att man ska titta närmare på med hjälp av konsten. Sedan kommer vi att jobba i samarbete med invånarna och utifrån deras kunskap, säger Magdalena Malm, chef för Statens konstråd.

Stadspark i Kiruna

Gruvstadsparken i Kiruna är bara ett exempel på hur Statens konstråd jobbat för att utveckla synen på offentlig konst de senaste åren. Stora delar av Kiruna har flyttats till säkrare mark. I zonen mellan gruvan och staden, där man fortfarande kan gå men inte bygga hus, har en grupp arkitekter och konstnärer tagit vara på rivningsmassorna och byggt en park som följer de gamla husbyggena.

Den offentliga konsten kopplas oftast till nybyggen av offentliga byggnader eftersom den finansieras genom en procent av byggbudgeten. Av fjolårets 15 offentliga konstverk är de flesta också gjorda för en speciell plats eller byggnad runt om i Sverige. Men tanken är att konsten i högre utsträckning än tidigare ska anknyta till själva nybyggets verksamhet, till platsen och dess invånare.

Tillfälliga verk

I fjol hade Konstrådet också för första gången vernissage för fyra tillfälliga konstverk varav två i serien "Industrisamhället i förändring". Ett tredje är beställt – en film om arbetarna på den snart nedlagda diamantfabriken i Robertsfors.

– Vi har precis gått in i ett samarbete med konstnären Sara Jordenö. Hon är själv från Robertsfors och följer de här personerna under ett år för att komma dem nära och försöka förstå hur man kan förhålla sig till en sådan här situation, säger Magdalena Malm.

Den färdiga filmen ska inledningsvis visas runt om i Västerbotten.