Fakta: Musikbranschen i siffror

Totala intäkter: 8,2 miljarder kronor

Konsertintäkter: 4,2 miljarder kronor

Upphovsrättsliga intäkter: 2,2 miljarder kronor

Intäkter från inspelad musik: 1,8 miljarder kronor

Musikexporten: drygt 1,5 miljarder kronor

Branschens totala intäkter utgörs av: 51 procent konsertintäkter, 27 procent upphovsrättsliga intäkter och 22 procent intäkter från inspelad musik.

Fotnot: Gäller intäkter för 2014.

Källa: Musiksverige

På fem år har branschens intäkter vuxit med 1,6 miljarder kronor, eller nästan 25 procent. Drygt en halv miljard beror på att exporten ökar, enligt en ny rapport från intresseorganisationen Musiksverige.

Men band och andra musikartister tjänar framför allt pengar på konserter. Drygt hälften av inkomsterna kommer från liveframträdanden inför publik. Intäkter från inspelad musik står för 22 procent medan 27 procent utgörs av ersättningar för upphovsrätt.

Jämfört med 2013 tjänade branschen något mer på konserter utomlands men mindre på spelningar i Sverige. Totalt drog konserter in 4,2 miljarder kronor i fjol, en ökning med två procent jämfört med 2013.

Allt tyder på att det är allt fler svenska band, artister och låtskrivare som når ut internationellt. Därför kan det tyckas märkligt att intäkterna för konserter utomlands har halverats jämfört med 2007 och 2008. Musiksverige pekar på att en förklaring kan vara att svenska artister tar hjälp av utländska bolag för hjälp med att ordna spelningar och marknadsföring, och då syns det inte i statistiken. Men organisationen varnar för att utvecklingen gör att branschen riskerar att tappa kompetens och – på sikt – även intäkter.