För en vecka sedan kom beskedet att kulturnämnden i Göteborg var enig: Röhsska museet har för stora brister i sin arbetsmiljö och behöver stängas tillfälligt. Nu har nämnden fattat beslut om tidsperioden för stängningen.

"Målet är att få till stånd en bestående förändring. Det är ett omfattande arbete som startar nu och jag ser det här som en vändpunkt för museet", säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Rekryteringen av en ny museichef kommer att påbörjas omgående. Sedan sätter arbetet med att se över museets "tre ben" – organisation, struktur och kultur – igång.

– "Kultur" står för gemensam arbetskultur och förhållningssättet till vår värdegrund. Det handlar om allt från medarbetarskap till chefsroll, arbetssätt och samarbetsforum. Vad gäller verksamhetsutvecklingen blir en ny museichef väldigt viktig, för vi vill ha tryck på en konstnärlig och innehållsdriven process, säger Britta Söderqvist, sektorschef museer på kulturförvaltningen, till TT.

När Röhsska museet öppnar igen ska en ny utställning utifrån de östasiatiska samlingarna vara framarbetad.