I rapporten "Kulturvanor" framgår att kvinnor framför allt konsumerar mer av "traditionell" kultur, som besök på teater och konstutställningar. De enda av aktiviteterna som ingår i undersökningen där män var mer aktiva än kvinnor var onlinespel och att lyssna på radio via internet.

Rapporten visar också ett starkt samband mellan utbildningsnivå och kulturvanor. Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del av i princip alla sorters kultur.

Allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande är en viktig del av de kulturpolitiska målen.

"Vår rapport visar att de allra flesta tar del av någon slags kultur samt att möjligheterna att själv utöva ser ut att vara goda. Däremot påverkas delaktigheten av faktorer som utbildning och var man bor. Samhällstrender som ökade skillnader på skolområdet och en allt mer glesbefolkad landsbygd är därför några exempel på frågor som kommer att påverka kulturpolitiken framöver", säger Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys, i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på data från SOM-institutet som samlats in under 2014.