Led Zeppelin vann den uppmärksammade rättstvisten om "Stairway to heaven" – men får inte ersättning för sina rättegångskostnader, skriver Billboard.

Skivbolaget Warner/Chappell Music och låtens upphovsmän Jimmy Page och Robert Plant hade begärt 6,8 miljoner kronor i ersättning för sina omkostnader. De ansåg att stämningen var oseriös och ville även förhindra liknande rättstvister i framtiden. Domstolen höll dock inte med, och Page och Plant får nu betala kalaset själva.

Jimmy Page och Robert Plant i Led Zeppelin blev stämda av bandet Spirit som hävdade att introt till "Stairway to heaven" från 1971 är ett plagiat på Spirits låt "Taurus" från 1967.