Ingmar Bergman och Liv Ullmann står i centrum för Linn Ullmanns nya roman "De urolige" som just kommit på norska. Fram växer bilden av två neurotiska föräldrar, av en far som älskade regler och som för säkerhets skull skrev anvisningar i versaler på lappar: "VARNING! FÖRBJUDET FÖR BADANDE BARN ATT VISTAS I TORKSKÅPET".

Porträttet av modern balanserar mellan det vackra och groteska, enligt Aftonpostens kritiker som beskriver boken som kärleksfull, rörande och modig, skriven utifrån den flicka Linn Ullmann en gång var.

Modern skildras som snäll men ofta frånvarande. Ett av de mest smärtsamma ögonblicken inträffar när hon är bortrest och missar ett avtalat telefonsamtal. Dottern går tjutande från rum till rum i tanken att så länge hon fortsätter yla kan mamma åtminstone inte vara död.