Fakta: Nobelpriset och politiken

Genom historien finns flera exempel på det omöjliga med täta skott mellan politik och litteratur. Under andra världskriget pläderade Akademien till exempel för Hermann Hesse som en värdig företrädare för "den tillbakaträngda, men kvardröjande humanismen".

Samtidigt avvisade man Winston Churchills kandidatur 1948 med motiveringen att priset "skulle få en politisk innebörd snarare än en litterär".

Svenska Akademin ska inte ta politiska hänsyn. Men en formulering som har orsakat huvudbry genom åren är att priset ska ges till den som skriver "det utmärktaste i idealisk riktning". Många författare har uteslutits just för sin icke-ideella inställning, till exempel Leo Tolstoj för sin anarkism, Louis-Ferdinand Céline för fascism och Strindberg för att han gestaltade det sämsta i människan.

Fler politiskt kontroversiella författare som har nämnts i Nobelprissammanhang: Nuruddin Farah, Asli Erdogan, Péter Nádas och Salman Rushdie.

Nobelprisförfattare som har orsakat politiska diskussioner: Herta Müller, Mo Yan, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Toni Morrisson, Thomas Mann, Alexander Solsjenitsyn.

Det blodiga kriget i Syrien. Rekordstora flyktingströmmar och nationella vindar. I en turbulent värld är det svårt att utse ett litteraturpris helt utan politisk innebörd. Stark litteratur skapas ofta i närheten av politiska kraftfält, anser Stefan Jonsson, litteraturvetare och professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Och när Nobelpristippade författare är sammankopplade med brännande frågor kan tajmingen få betydelse.

– Om någon har köat länge kanske det finns händelser som gör författarskapet mer eller mindre aktuellt, vilket kan vara både en för- och en nackdel, säger Stefan Jonsson.

Adonis tur

Ungefär var tredje Nobelpristagare i litteratur har förföljts, censurerats eller gått i exil. Det gör också att priset ofta får politisk betydelse, trots att Svenska Akademien hävdar "litteraturens upphöjdhet öfver tidens politiska oro".

– Se bara på Aleksijevitj. Hon var en av de första fristadsförfattarna i Sverige. Att hon fick priset gör att regimen måste förhålla sig till henne. Priset betyder mycket för exilförfattare på ett personligt plan, men också för hela landet och litteraturens utveckling där, säger Elnaz Baghlanian, styrelseledamot i Svenska Pen och litterär chef på Bokförlaget Atlas.

I år vänds mångas ögon mot den syrisk-libanesiske poeten Adonis diktning, som bland annat skildrar Aleppos blodiga historia. Nu ekar poesin kusligt aktuell och angelägen. Det vore rätt tillfälle att ge honom priset, tycker Stefan Jonsson.

– En humanistisk röst från Syrien skulle öka intresset för den arabiska litteraturen och i någon mån balansera alla negativa stereotyper vi har om den kulturen. Han ger oss tillgång till en diskussion om arabvärldens historia som är helt okänd och obefintlig hos oss, säger Stefan Jonsson men pekar på att valet vore kontroversiellt på flera sätt: Adonis har varit en skarp kritiker av islam på senare tid.

Stor okunnighet

Språket ligger Adonis i fatet, ett faktum som visar att priset är politiskt i sig, menar Stefan Jonsson. Det ges av väst och prioriterar vissa språkområden. Litteraturvetaren Stefan Helgesson, professor vid Stockholms universitet, vill dock avdramatisera Akademiens roll.

– Det är 18 svenskar som sitter i Sverige och skapar sin förståelse av litteratur i världen, då är det inte konstigt att det blir en slagsida mot europeisk litteratur.

Nobelpriset till en afrikansk författare skulle dock få stor betydelse, anser Stefan Helgesson och nämner exilkenyanen Ngũgĩ wa Thiong'o. Utmärkelsen skulle både kunna stärka det demokratiska arbetet i Kenya och påverka den litterära politiken.

– Det skulle göra översättning och skrivande på afrikanska språk tydligt. Wa Thiong'o identifierar sig som en afrikansk författare och ett pris till honom skulle ha stor betydelse för afrikansk litteratur i världen.

Högervindar

Högervindar har också gjort flera europeiska författare kontroversiella. Polska Olga Tokarczuk, tippad som framtida Nobelpristagare, mötte en enorm hatstorm när hon manade sitt hemland att göra upp med det historiska faktum att judar mördades av sina polska grannar under andra världskriget. Hennes förläggare, Mikael Nydahl på Ariel förlag, menar att hittills självklara humanistiska värden nu anses kontroversiella.

– Aleksijevitj möttes av enormt mycket förakt efter att ha fått Nobelpriset. Hon är en krutdurk. Det explosiva med Olga Tokarczuk ligger i den politiska verkligheten som nu växer fram i Polen men också i hela Europa.