Det brittiska public service-bolaget BBC får motsvarande 3,8 miljarder kronor de kommande fem åren av den brittiska regeringen för att utöka sin nyhetstjänst World Service.

Tanken är att BBC World Service ska nå ut till länder som Nordkorea, Etiopien och Ryssland, och därigenom stärka Storbritanniens inflytande – eller som den brittiska regeringen benämner det, landets "mjuka makt".

Det ekonomiska stödet är en del av regeringens utredning av landets nationella försvars- och säkerhetsstrategi.

För närvarande når BBC:s radio- tv- och digitala sändningar ut till 308 miljoner människor världen över. Det är en siffra som förväntas stiga till 500 miljoner år 2022.

– Det är fantastiska nyheter. Det nya ekonomiska stödet är den enskilt största höjningen av World Services budget som en regering någonsin genomfört, säger BBC:s högsta chef Tony Hall.