Fakta: Bokprovningen 2015

Undersökningen visar att det gavs ut 2 089 barn- och ungdomsböcker 2015. Det är nytt rekord. Utgivningen ökar för sjätte året i rad. Förklaringen till den stigande kurvan tros vara nya förenklade publiceringstjänster och egenutgivning. En annan orsak kan vara att Pisa-rapportens uppgifter från 2013 om försämrad läsförståelse hos unga fortfarande skapar eko hos både förlag och föräldrar. Samtidigt som antalet titlar skjuter i höjden så ökar även försäljningen.

Bilderböcker är den största kategorin, de minsta kategorierna är poesi och dramatik. 56 procent av de utgivna böckerna är svenska, 44 procent är översatta. Bland de översatta böckerna dominerar engelskan stort

En klar majoritet av upphovspersonerna bakom de utgivna böckerna, svenska såväl som översatta, är kvinnor. 2015 var lite drygt hälften av huvudpersonerna i böckerna flickor.

Bokprovningen genomfördes första gången 1994.

Under 2014 var hamstrar och hemlisar två trender när det gäller innehållet i böcker för barn och unga. 2015 har istället våld seglat upp som ett tydligt återkommande tema.

– Böckerna är våldsammare. Våldet har blivit grövre. Visst har det förekommit våld tidigare, men det har definitivt ökat, säger Sofia Gydemo, bibliotekarie på Barnboksinstitutet.

Flera förklaringar

Våldet återfinns framför allt i de titlar som riktar sig till ungdomar. I viss mån påträffas det också i mellanåldersböcker. I böcker som riktar sig till de allra yngsta är våld ovanligt, men det förekommer.

Maria Nilsson, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitet, tror att trenden har flera förklaringar.

– Dels speglar den, naturligtvis, att vi lever i en orolig värld som präglas av väldigt mycket synligt våld. Dels har vi en populärkultur som blivit mer våldsam. Det smittar. Jag brukar prata om en "Game of thrones"-effekt som går att se i ungdomslitteraturen, säger Maria Nilsson.

Hon vill också lyfta fram betydelsen av att ungdomslitteraturen i allt högre utsträckning närmat sig vuxenlitteraturen.

– Vi har tänjt på gränserna för vilka ämnen som behandlas i ungdomslitteraturen.

Identifikation

I en debattartikel med rubriken "Why the best kids books are written in blood", publicerad i Wall Street Journal, argumenterar författaren Sherman Alexie för att våld kan vara viktigt att skildra eftersom många barn och unga i dag bär på ohyggliga upplevelser. Det håller Maria Nilsson med om.

– De behöver få sina erfarenheter speglade i litteraturen. Det handlar om identifikation.

Enligt bokprovningen ingår Jessica Schiefauers roman "När hundarna kommer" i den våldstrenden. Kärlekshistorien, som fick Augustpriset 2015, utspelas i en namnlös svensk småstad som skakas i grunden när en ung man sparkas ihjäl.

– Jag har valt att skriva om våld i mina böcker för att det är något som finns i verkligheten. Barn och unga utsätts för våld och de utsätter varandra för våld. Därför är det bra att litteraturen erkänner att det finns, säger Jessica Schiefauer.

Svårhanterat ämne

Hon betonar samtidigt att hon är mån om att inte glorifiera våld, något som kräver noggranna avvägningar. Som ett led i detta säger Jessica Schiefauer att hon valt att inte skildra några pågående våldshandlingar och istället fokusera på våldets konsekvenser.

– Våld är ett oerhört svårhanterat ämne eftersom det är så pass laddat. Därför är det intressant. Alla får hela tiden höra att våld är fel, ändå finns det överallt. Det fascinerar mig.