Italien satsar över nio miljarder kronor på att restaurera världsberömda kulturskatter. Det största ingripandet för fädernearvet i landets historia, enligt kulturminister Dario Franceschini. Investeringen omfattar 33 renoveringsprojekt i 13 regioner.

I den antika romarstaden Pompeji söder om Neapel har vädrets makter gått hårt fram och bland annat orsakat ras. Pompeji, en av världens främsta turistattraktioner, begravdes av lava och aska från vulkanen Vesuvius år 79 liksom grannstaden Herculaneum som också ingår i restaureringen.

Medel går även till konstmuseet Uffizierna i Florens och staden L'Aquila i centrala Italien som 2009 drabbades av ett jordskalv som förstörde många kulturminnen och historiska byggnader. Naturkatastrofen tog dessutom över 300 människoliv.